INZICHTTOREN

Midden in het prachtige landschap van de Drentsche Aa staat de eerste ‘Inzichttoren’ van Nederland. Een uniek stukje besloten ruimte midden in de natuur. De inzichttoren zal als galerie gaan dienen om kunst in te tonen. Kunst in de natuur, over de natuur en de mensen van de Drentsche Aa. Kunst geïnspireerd door persoonlijke verhalen van mensen die er wonen. Kunst om te verbinden, dat wat niet zichtbaar is verteld en wat niet wordt verteld verbeeld.

Ruimte om tot inzicht te komen, het landschap en alles wat zich daarin bevindt anders mogen zien. Ruimte die uw blik en perspectief trechtert. Een ruimte die aanzet anders waarnemen en anders denken. In de overvloed aan alles om je heen, moet je soms je zicht even belemmeren om werkelijk te kunnen zien. Letterlijk even stil staan en tijd nemen om bewust iets tot je te nemen. Je open stellen om naar binnen te kijken en te ontdekken, iets wat je nog niet eerder zag.

Kunstmestsilo
De ‘Inzichttoren’ heeft jarenlang dienst gedaan als kunstmestsilo bij de boer. Ooit veranderde de uitvinding van kunstmest de volledige opbouw van het oorspronkelijke landschap van de Drentsche Aa. De hele opzet van esdorpen met schapen en heidevelden er omheen, om te zorgen voor de mest om de akkers te verrijken was niet meer nodig. Zodoende veranderde de hele omgeving. Heidevelden en schapen verdwenen uit beeld en er verschenen steeds meer kunstmestsilo’s. Tegenwoordig is natuurbeheer bezig met een verschraling van het landschap. Veel gronden worden niet meer bemest en slechts één maal per jaar gemaaid om zo weer de ideale voedingsbodem te creëren voor een plantenrijk gebied. Zo komen de kunstmestsilo’s vaker buiten gebruik.

Kunstmestsilo’s zijn als het ware altijd hoofdrolspelers in het verhaal van het landschap van de Drentsche Aa geweest. Nu als stille getuigen van vroeger. Opnieuw aanwezig in het landschap met een nieuwe rol. Niet als een obstakel maar als een stukje ruimte om de omgeving en de mens anders dan voorheen te verrijken.

Gedachtengoed
De ‘Inzichttoren’ is nu nog steeds de kunstmestsilo die het was, slechts het stof eraf gehaald en van Grolloo naar een natuurgebied in Oudemolen verplaatst. Slechts een stukje gedachtengoed, als een zaadje dat is ingezaaid welke nu gaat groeien om verder vorm te krijgen. Momenteel wordt er hard gewerkt om invulling te geven aan de ‘Inzichttoren’

De Inzichttoren wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, Bokd.nl & AArdbloei
de Inzichttoren bezoeken, u vindt hem in het land tegenover de inrit van kantoor Staatsbosbeheer Oudemolen (molensteeg 2)